معیارهای ارزیابی سیستم های اطلاعاتی

معیارهای ارزیابی سیستم های اطلاعاتی

معیارهای ارزیابی و انتخاب سیستم های اطلاعاتی یکپارچه

در زمان تهیه سیستم اطلاعاتی پارامترهای متفاوتی توسط خریداران ارزیابی می شود. تجربه استفاده از نرم افزار در سوابق قبلی، توصیه دوستان و همکاران، بررسی های اینترنتی و انواع پارامترهای متفاوت دیگر ممکن است هر یک وزن خاصی را در تصمیم گیری به خود تخصیص دهند. در این بخش سعی شده است، معیارهای متفاوتی که تجربه سایر کشور ها در تهیه سیستم اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرند عنوان شود:

 • انعطاف: قابلیت پیاده سازی رویه های مورد نظر سازمان کارفرما(گردش اسناد) در سیستم اطلاعاتی به انعطاف پذیر بودن نرم افزار باز می گردد. هر چه بلوغ سازمان بیشتر باشد، استاندارد سازی و رویه های آن نیز متفاوت می شود. با گذشت زمان و کسب تجارب جدید رویه ها و کنترل ها نیز تغییر پیدا می کند و این تغییرات باید در سیستم یکپارچه مورد استفاده در سازمان نیز جاری شود؛
 • بومی سازی: بومی سازی در پایگاه داده، در ظاهر نرم افزار، در فرم های چاپی و رویه ها مورد ارزیابی قرار می گیرند؛
 • به روز رسانی دوره ای: این موضوع زنده بودن شرکت نرم افزاری را ارایه می دهد. در شرکت هایی که به صورت مداوم اقدام به ارایه نسخ می نمایند، تیم تحقیق و توسعه فعال است و متناسب با اهداف کسب و کار زمینه تغییرات نیز در زیر ساخت نرم افزاری شکل می گیرد؛
 • کاربری آسان: این موضوع هزینه آموزش را برای سازمان کاهش می دهد؛
 • قابلیت توسعه پذیر بودن: از زمانی که سازمان شما یک مجموعه کوچک است تا زمانی که به یک هلدینگ چند شرکتی تبدیل شود نحوه گردآوری و تقسیم اطلاعات تغییر و توسعه پیدا میکند. برخی از ابزارها تنها برای سطح سازمانی خاصی طراحی شده اند و برخی نیز برای سطوح سازمانی متفاوت؛
 • امنیت: داده هایی که در نرم افزار انباشته می شوند به صورت طبقه بندی شده در اختیار افراد متفاوت قرار می گیرد. پیاده سازی امنیت به گونه ای که امکان سو استفاده از اطلاعات وجود نداشته باشد یکی از مهم ترین دغدغه های کاربران می باشد. ضمن اینکه اگر امنیت به صورت جامع و دقیق پیاده سازی شود، تقسیم کار نیز می تواند عادلانه تر انجام پذیرد؛
 • ظاهری زیبا؛
 • پایگاه داده منسجم: دریافت گزارشات جامع در سال های متفاوت به صورت یکباره، از مهم ترین ویژگی های استفاده از پایگاه داده منسجم می باشد؛
 • زبان برنامه نویسی؛
 • پشتیبانی: انعقاد قرارداد پشتیبانی همانند بیمه شخص ثالث در زمان تهیه خودرو می باشد. اعتماد و کیفیت در ارایه خدمات پشتیبانی موضوع بسیار مهمی در زمان تهیه سیستم اطلاعاتی می باشد؛
 • ساختار پشتیبانی جهت حل مشکلات: زمان ارایه خدمات پشتیبانی، خدمات تدوین شده برای مشتریان در قرارداد پشتیبانی و ... از موضوعات مهمی است که در زمان خدمات پشتیبانی است؛
 • آموزش: ارایه مستندات آموزشی که مورد نیاز کاربران است از موضوعاتی است که در زمان تهیه سیستم اطلاعاتی باید به آن توجه شود؛
 • مستندات کافی: یکی از دلایل همه گیر شدن نرم افزار وجود مستندات کافی جهت کار با نرم افزار توسط کاربران می باشد. مستندات کافی وابستگی به افراد را کاهش می دهد.
 • بلوغ و تکامل: بزرگترین مشکل سیستم های اطلاعاتی تازه وارد به بازار، اشکالات و باگ های فنی می باشد. هر چه میزان نصب سیستم اطلاعاتی بیشتر باشد، سناریوهای بیشتری در آن پیاده سازی شده است، لذا میزان اشکالات نرم افزار نیز کمتر می شود؛
 • وضعیت توسعه فنی: تهیه سیستم اطلاعاتی که تکنولوژی به کار رفته در آن با زیر ساخت های روز هماهنگ نیست اتلاف منابع است؛
 • پروژه های پیاده سازی شده: همان قدر که تهیه سیستم اطلاعاتی مناسب اهمیت دارد، تیمی که قرار است پیاده سازی آن سیستم را بر عهده بگیرد نیز اهمیت دارد. درک خواسته های کارفرما و پیاده سازی آن در نرم افزار موضوعی است که از آن غفلت می شود و این موضوع خود یکی از دلایل شکست پیاده سازی پروژه های نرم افزاری می باشد.