چگونه ضریب موفقیت پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی را افزایش دهیم؟

چگونه ضریب موفقیت پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی را افزایش دهیم؟

 • چگونه ضریب موفقیت پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی را افزایش دهیم؟

 • تشکیل تیم اجرای پروژه: انتخاب صحیح مدیران پروژه توسط طرفین که بر کلیه امور مسلط می باشند در کسب نتیجه بسیار اهمیت دارد. گاهی انتخاب کسانی که بر جزییات امور اشراف ندارند منجر به شکست و عدم کسب نتیجه مطلوب می شود؛ نکته مهمی که در انتخاب مدیر پروژه باید به آن دقت شود این است که وی باید بر کلیه اموری که قرار است مکانیزه شود، اشراف داشته باشند؛
 • تعهد و حمایت مدیریت ارشد: مهم ترین شرط پیاده سازی سیستم اطلاعاتی حمایت مدیریت ارشد از تیم اجرای پروژه می باشد؛
 • داشتن برنامه کلان: مشخص نمودن اهداف پیاده سازی سیستم اطلاعاتی، نظارت بر اجرا به صورت ماهیانه و هفتگی و ...
 • داشتن استراتژی و مشخص نمودن چارچوب زمانی: یکی از اهداف پیاده سازی سیستم اطلاعاتی افزایش سرعت تصمیم گیری می باشد. به نتیجه رسیدن هر چه سریعتر سیستم اطلاعاتی منجر به افزایش قدرت تصمیم گیری می شود؛
 • مدیریت تغییر: از آنجایی که تغییر سیستم اطلاعاتی بخش های متفاوت زیادی را درگیر می کند، مقاومت همه جانبه ای را نیز در بر دارد. مدیریت مقاومت های شکل گرفته شده تنها با حمایت و اعتقاد مدیران ارشد از تیم اجرای پروژه ممکن است؛
 • مدیریت تغییر فرهنگ: همزمان با تغییر نرم افزار، تغییر فرهنگ کاری نیز روی می دهد. اختیارات و مسئولیت ها تغییر پیدا می کنند و این موضوع باعث ایجاد مقاومت در کارکنان می شود. تغییر فرهنگ کاری، یعنی تغییر شیوه اجرای امور؛
 • انتخاب تیم اجرایی توانمند جهت اجرای پروژه: یکی از مهم ترین پارامترهای موفقیت سیستم اطلاعاتی انتخاب تیم اجرای پروژه مناسب و توانمند می باشد؛
 • مشخص نمودن ساختار مهندسی مجدد فرآیندها: تدوین مجدد رویه ها و بررسی چندباره آن منجر به کاهش خطاها در زمان عملیاتی نمودن سیستم اطلاعاتی می گردد. تعیین چارچوب های کنترل داخلی و تقسیم مسئولیت از جمله مواردی است که باید پیش از اجرای پروژه برنامه ریزی های مرتبط برای آن انجام گردد؛
 • تبدیل اطلاعات از سیستم قدیمی به ساختار جدید: بعد از تغییر نرم افزار، انتقال اطلاعات از سیستم قدیمی به سیستم جدید منجر به افزایش ضریب اعتماد به سیستم جدید می گردد. ضمن آنکه این تغییر موجب کاهش هزینه های کارفرما در انتقال به سیستم جدید می گردد؛
 • آزمایش رویه های ایجاد شده: بعد از آنکه رویه های کارفرما در نرم افزار پیاده سازی گردید، لازم است پیش از اجرای عملیات کاربران سازمان کارفرما به صورت تستی در نرم افزار ثبت اطلاعات نمایند. ثبت موقتی اطلاعات منجر به آزمودن رویه های تدوین شده پیش از زیر بار رفتن نرم افزار به صورت واقعی می گردد.