آشنایی باویژگی های سیستم حسابداری چند سطحی

آشنایی باویژگی های سیستم حسابداری چند سطحی

آشنایی با سیستم حسابداری چندسطحی؛ تاریخ انتشار: 1397/07/10

سیستم های  ERP، سیستم حسابداری، نرم افزار حسابداری، سیستم دفتر کل، سیستم مالی، نرم افزار مالی، سیستم اطلاعات مدیریت و ... همه این ها واژه هایی است که گاها به جای هم استفاده می شوند. اما تمرکز همه آن ها  بر ارایه راهکاری جهت تجمیع، طبقه بندی اطلاعات و گزارش گیری به صورت یکپارچه و متمرکز با رعایت محدودیت های زمانی است. در عمل سیستم حسابداری، خود بخشی از یک سیستم جامع است که عملکرد اصلی آن تنها در دایره عملیات حسابداری و گزارش دهی آن محدود می شود. بر اساس ساختار طراحی شده برای نرم افزار، تعداد کاربران استفاده کننده، حسابداری شعب، حسابداری ارزی، تطبیق حساب بر اساس شماره پیگیری و تاریخ پیگیری، تعداد سطوح تفصیلی، صدور اعلامیه بدهکار-بستانکار، پوشش پراکندگی جغرافیایی، تفکیک دسترسی ها و ایجاد چرخه عملیات سطح یک سیستم حسابداری می تواند از یک کسب و کار کوچک تا یک کسب و کار بزرگ را شامل شود. اما آنچه که جهت اطلاع کاربران در زمان تهیه سیستم اطلاعاتی اهمیت دارد این است که دامنه پوشش سیستم مورد نظر قرار است تا چه حد باشد؟مخاطبان آن چه کسانی می باشند و قرار است سیستم مورد نظر چند سال در مجموعه فعالیت نماید؟ سیستم حسابداری خود به تنهایی جریان مالی را در سطح کدینگ حساب و سطوح تفصیلی نگه داری می کند. اما اگر نیاز باشد جریان اطلاعاتی در کنار جریان مالی قرار گیرد بنا به نوع درخواست مورد نظر سیستم های جدیدی نیز وارد چرخه عملیات می شوند. سیستم خزانه داری(دریافت و پرداخت)، سیستم مدیریت وصول، سیستم حقوق و دستمزد و ... بخشی از یک سیستم مالی می باشند.

  •  

 معرفی لینک های مرتبط با قابلیت های سیستم حسابداری

  • جهت مشاهده گزارشات واحد مالی اینجا را کلیک نمایید.
  • جهت مشاهده مستندات آموزشی برهان نوین اینجا را کلیک نمایید.
  • جهت مشاهده مقالات و مستندات عمومی اینجا را کلیک نمایید.
  • جهت دریافت کاتالوگ برهان اینجا را کلیک نمایید.
  • جهت مشاهده پرسش های کاربران در ارتباط با ماژول حسابداری از واحد پشتیبانی اینجا را کلیک نمایید.