/Media/Default/Blog/انواع%20خریدهای%20سازمانی.jpg

انواع خرید سازمانی

ثبت  فرم های خرید بر اساس نوع اقلام در سیستم های اطلاعاتی یکپارچه

در این نوشتار سعی داریم که انواع خریدهای سازمانی را به لحاظ ماهیت اقلام تهیه شده برای سازمان مورد ارزیابی قرار دهیم. به شکل کلی اقلام …

/Media/Default/Blog/warehouse-clipart-inventory-14.png

ویژگی های نرم افزار انبار فرآیندمحور

 تمامی تراکنش هایی که منجر به تغییر موجودی کالا در انبارهای سازمان شما می شوند توسط سیستم انبار مدیریت می شوند. شما میتواند به صورت لحظه ای علل کم یا زیاد شدن مقادیر کالاهای انبارهای سازمان را کنترل ک …

/Media/Default/Blog/erp.png

مزیت رقابتی ERPهای بزرگ دنیا

مزیت رقابتی ERPهای بزرگ دنیا؛ تاریخ انتشار: 1397/09/03

زمانی که صحبت از ERPهای بزرگ دنیا می شود، اهل فن بی شک به  SAP،Oracle، Sage، netsuite  و ... می اندیشند. تمامی این شرکت ها در بخش هایی خود را تق …

/Media/Default/Blog/transparent-gear-process-5.png

سیستم فرآیندمحور؛ مزیت ها و چالش ها

سیستم فرآیندمحور، مزیت ها و چالش ها؛ تاریخ انتشار: 1397/09/03

وقتی از فرآیند محوری در نرم افزار صحبت می شود،  شرکت های نرم افزاری از محصولات BPMS خود که غالبا همان فرم ساز است و کارتابل را نیز پوشش م …

/Media/Default/Blog/buy-bag.png

ضرورت استفاده از سیستم تدارکات داخلی

ضرورت استفاده از سیستم تدارکات داخلی؛ تاریخ انتشار:1397/08/27

سیستم تامین، سیستم تدارکات، سیستم خرید، سیستم سفارشات واژه هایی هستند که در سیستم های یکپارچه جهت پوشش فرآیند تهیه کالا توسط سازمان استفا …

/Media/Default/Blog/goalSetting.png

آشنایی با سیستم هدف گذاری فروش

آشنایی با نرم افزار هدف گذاری فروش؛ تاریخ انتشار: 1397/08/24

ایده ایجاد افزونه هدف گذاری فروش بر اساس خواسته شرکت های عموما بین المللی یا شرکت هایی که به برنامه ریزی اعتقاد زیادی دارتد، شکل گرفته است …

/Media/Default/Blog/qc.png

نرم افزار کنترل کیفیت و آزمایشگاه

سیستم کنترل کیفیت و آزمایشگاه؛ تاریخ انتشار 1397/08/10

تلاش برهان در ارائه سيستم کنترل کيفيت و آزمايشگاه بر آن بوده تا سطح بالايي از کنترل را روي محصولات ساخته شده و مواد خريداري شده اعمال نمايد. اين …

/Media/Default/Blog/سیستم%20فروش%20فرآیند%20محور.png

ویژگی های سیستم فرآیند محور فروش

یکی از مهم ترین جریان های تغذیه نقدینگی در سازمان ها، انجام عملیات فروش و کسب درآمد می باشد. ایجاد فرصت جهت فروش هنر بازاریابی است و تبدیل این فرصت به نتیجه هنر مردان فروش است. افزایش فروش به همراه کا …