اعضای برهان نوین جمعی  از فارغ التحصیلان دانشگاه های مطرح کشور در رشته های مدیریت، حسابداری و کامپیوتر می باشند که تمامی اهتمام خود را جهت ارایه خدمات مطلوب در حوزه سیستم های اطلاعاتی به کار می گیرند. این گروه فعالیت خود را از سال 1391 در قالب تیم برهان نوین در مجموعه برهان سیستم با هدف پیاده سازی پروژه های خاص با نگاه فرآیند محور آغاز نمود و بعد از گذشت مدت زمان اندک توانست اعتماد مجموعه های مهمی را به دست آورد.

رسالت ما ارایه ابزار مناسب جهت نگهداری و توسعه کسب و کار شماست

آشنایی اعضای این گروه با مکانیزم های کنترل داخلی مرتبط با کسب و کار، دستاوردهای پیاده سازی در سازمان های متفاوت و تسلط بر قواعد سیستم های اطلاعاتی متفاوت منجر به شکل گیری ارتباط پایدار بین این مجموعه و کارفرمایان خود شده است. بینش عمیق، تعهد، صداقت، مسئولیت پذیری و مشتری مداری محور ارزش های برهان نوین را شکل می دهد.

اعتماد کافرمایان محترم به مجموعه برهان نوین  را با عرضه، پشتیبانی، پیاده سازی و مشاوره در ارتباط با سیستم های اطلاعاتی در بازارهای زیر را پاسخ می دهیم:

شرکت ها و سازمان های کوچک: محصولات نرم افزاری برهان سیستم نسخه برنا

   شرکت های متوسط و بزرگ: محصولات فرآیند محور برهان سیستم نسخه کسب و کار

موسسات مالی و اعتباری: محصولات کیمیا