راهکارهای نرم افزاری کسب و کار

راهکارهای مرتبط با این بخش در حوزه تصمیم گیری کلان سازمان ها می باشد. هدف از ارایه این راهکارها ایجاد تلنگر در جهت توسعه درآمد و شناسایی نقاط زیان ده سازمان می باشد.


layout styles

نرم افزار تهیه کتابچه صورت های مالی

  • راهكار تهیه صورتهای مالی به همراه تمامی یادداشت های همراه در لحظه

  • امکان ارتباط با هر نرم افزار موجود در حوزه مالی و تهیه صورتهای مالی به صورت کاملا مکانیزه

  • تهیه گزارشات اساسی صورتهای مالی به تفکیک شعب به صورت آنلاین و لحظه ای


نرم افزار سفارش گیری آنلاین توسط نمایندگان فروش

  • ثبت سفارش فروش نمایندگی هابه صورت لحظه ای بدون محدودیت زمانی و مکانی

  • معرفی محصولات جدید به همراه تصاویر و توضیحات مورد نیاز

  • معرفی سبد محصولات پیشنهادی به همراه تصاویر و توضیحات مورد نیاز

  •  نگهداری آدرس های متفاوت حمل نماینده و...

style switcher

style switcher

نرم افزار بهای تمام شده بچ

  • ارایه گزارش آنالیز بچ بر روی هر محصول

  • ارایه سود و زیان به تفکیک هر بچ

  • آنالیز بخش بندی بازار بر اساس سبد خرید مشتریان