مدیران را چگونه ارزیابی کنیم؟

مدیران را چگونه ارزیابی کنیم؟

مدیریت(سازمان) چگونه ارزیابی می شود؟(معرفی شاخص های کلیدی انگیزشی عملکرد در مدیران)

در این بخش سعی شده شاخص هایی که در برگیرنده تمامی ابعاد مدیریتی سازمان می باشند، مورد آنالیز قرار گیرند. موارد عنوان شده جز مبانی الهام بخش برای مدیران ارشد و اعضا هیئت مدیره سازمان ها جهت ارزیابی عملکرد واحد تحت مدیریت آن ها می باشد.مدیران محترم می توانند از شاخص های هشتگانه نام برده شده استفاده نمایند.برای هر شاخص تلاش شده به  صورت خلاصه به ابعاد مورد نظر جهت ارزیابی بهتر اشاره گردد؛

1-شاخص مالی: برای ارزیابی شاخص مالی معمولا سه نسبت در نظر گرفته می شود؛

- بازگشت سرمایه

- میزان فروش به ازا هر کارمند

- نسبت هزینه ثابت از درآمد فروش

2- سطح رضایت خدمت رسانی به مشتریان:  شامل بررسی دو موضوع است؛

- بررسی میزان رضایت مشتری

- تحویل به موقع/کیفیت نوع شکایت ها

3-تاثیر تغییرفرآیندهای مدیریت: بررسی این موضوع در سازمان ها کمی پیچیده است، با این حال به دو موضوع اشاره می شود؛

- مقایسه تجارب پرسنل در تغییر فرآیندهای مدیریت

- مقایسه با تجارب تاریخی سازمان در تغییر فرآیندهای مدیریت

4-گردش کارکنان: معمولا این شاخص در یک بخش مشخص مورد ارزیابی قرار می گیرد؛

-میزان استعفای سالیانه کارکنان

- بررسی خروجی نتایج مصاحبه

5-نارضایتی از دستمزد پرداخت شده

-ارزیابی دستمزد کارکنان

-مقایسه حقوق پرسنل با سازمان های مشابه

 6-نوآوری

-مرور عملیاتی فرآیندهایی که به نوآوری منجر می شوند

-مقایسه بخش مورد نظر جهت نوآوری با بخش مورد نظر در سازمان رهبر(سلزمان لیدر)

 7- ظرفیت مدیریتی

- آیا مدیران ارشد وقت کافی جهت حمایت از مدیران زیر مجموعه بخش خود را دارند؟

- آیامدیران ارشد زمان کافی برای بررسی فرصت ها و تهدیدات در خارج از سازمان را دارند؟

 8- ساعات کاری

- آیا پرسنل به شکل روتین بالای 110% از ساعات کاری نرمال فعالیت می کنند؟

- آیا نگاه پرسنل در انجام فعالیت ها با رویکرد اجرای کار تا به نتیجه رسیدن آن می باشد؟

- آیا کارکرد پرسنل حتی به میزان کم تنها با هدف دریافت مبلغ می باشد؟

- آیا محیط کاری بعد از اتمام ساعات کاری بلافاصه خالی می شود؟

- آیا الگویی در ارتباط با حضور و غیاب کارکنان و مدیریت وجود دارد؟