شاخص های (خود)ارزیابی در شرکت های نرم افزاری

شاخص های (خود)ارزیابی در شرکت های نرم افزاری

شاخص های (خود)ارزیابی در شرکت های نرم افزاری؛ تاریخ انتشار: 1397/07/25

شرکت هایی می توانند تداوم فعالیت در صنعت نرم افزار داشته باشند که در ارایه محصول، تکنولوژی، خدمات و انجام اقدامات رقابتی اثربخش و کارا در بازار هوشمندانه عمل کنند و نتیجتا از عواید کسب درآمد، رضایت مشتری و کسب اعتبار بهره ببرند. برای اینکه به شرکت های نرم افزاری در جهت توسعه در بازار کمک کنیم مطالعه پارامتر های زیر را به آن ها توصیه می کنیم. سطح اهمیت هر یک از آنها در بازار دنیا در مقابل پارامتر عنوان شده تشریح شده است. این مطالب بر گرفته شده از آنالیز Gartner  و مطابق با گزارش ارایه شده در سایت Oracle می باشد؛ خاطر نشان می گردد برخی از پارامترها جنبه عمومی داشته و سایر صنایع نیز می توانند از آن بهره ببرند. 

- محصول یا خدمات(سطح اهمیت بالا):تمرکز بر روی محصول به کالاهای اصلی و خدمات ارائه شده توسط فروشنده برای بازار مشخص اطلاق می گردد. این بخش شامل قابلیت های محصول (چه بومی سازی شده و چه از طریق قراردادهای استقرار و پیاده سازی) و خدمات رایج، کیفیت، مجموعه ویژگی ها، مهارت ها و ... میپردازد. 

- قابلیت های کلی(سطح اهمیت بالا): این معیار شامل ارزیابی کلی سلامت مالی فروشنده و همچنین موفقیت مالی و عملی واحد تجاری وابسته می شود. این بخش شامل میزان احتمال تدوام و پیگیری شرکت نرم افزاری در پیشنهاد ارایه محصول و  سرمایه گذاری روی محصولات خود  و همچنین موقعیت هر یک از محصولات در نمونه کارهای ارایه شده است.

- قیمت گذاری/ فعالیت های فروش(سطح اهمیت متوسط): این معیار توانایی های فروشنده را در تمام فعالیت های پیش از فروش و ساختاری پشتیبانی کننده (شامل مدیریت معاملات، قیمت گذاری محصولات و مذاکرات فروش، مشاوره پیش از فروش و به صورت کلی اثربخشی کانال های فروش)  را ارزیابی می کنذ.

- پاسخگویی به بازار(سطح اهمیت بالا):  این معیار به ارزیابی توانایی شرکت عرضه کننده نرم افزار در پاسخگویی، توانایی تغییر مسیر، توانایی منطعف بودن، فراهم شدن شرایط رقابتی به عنوان فرصت های توسعه، اقدامات رقبا، تکامل نیازمندی مشتریان و تغییرات داینامیک بازار می پردازد.

- فعالیت های بازاریابی(سطح اهمیت متوسط): در این معیار  به ارزیابی شفافیت، کیفیت، نوآوری و اثر بخشی برنامه های بازاریابی طراحی شده در جهت بررسی پیام شرکت نرم افزاری با هدف اثرگذاری بر بازار، ارتقا برند، افزایش آگاهی از قابلیت های محصولات و نهایت ایجاد یک موج مثبت از تفکر  شرکت نرم افزاری بر ذهن مشتری  پرداخته می شود؛ به گونه ای که مشتری بخشی از ذهن و تفکر مجموعه ارایه دهنده نرم افزار شود. این انتشار تفکر می تواند به واسطه ترکیبی از روابط عمومی، تبلیغات، رهبری تفکر، استفاده از رسانه های اجتماعی و فعالیت های فروش ایجاد گردد.       

- تجارب مشتریان(بر اساس انتظارات)(سطح اهمیت بالا): در این معیار به ارزیابی محصولات، خدمات و برنامه های فروشنده بر اساس انتظارات مشتری پرداخته می شود. همچنین کیفیت پشتیبانی فنی کارشناسان و نحوه تعامل مشتریان با واحد سرویس دهنده نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

- عملیات اجرایی(سطح اهمیت بالا): این معیار در پی  ارزیابی توانایی های عرضه کننده نرم افزار جهت دستیابی به اهداف و تعهداتش مطبق با عوامل زیر است : کیفیت ساختار سازمانی، مهارت ها، تجارب، برنامه ها، سیستم ها و سایر ابزارهایی که سازمان را قادر می سازد تا به طور موثر و کارآمد عمل کند. به طور خاص، توانایی فروشنده برای ارائه یک سرویس خوب و مطمئن وتوانایی پشتیبانی و ارایه خدمات (چه توسط دفتر مرکزی و چه از  طریق همکاران) در این بخش تحلیل می شود.