دلایل به تعویق افتادن اجرای یک سیستم یکپارچه

دلایل به تعویق افتادن اجرای یک سیستم یکپارچه

دلایل به تعویق افتادن استقرار و پیاده سازی سیستم های یکپارچه

طولانی شدن زمان اجرای پروژه منجر به پیدایش ضرر و زیان برای طرفین می شود. از آنجایی که برای شرکت مجری، هزینه اجرای پروژه مشخص می باشد، لذا تمام تلاش شرکت مجری بر اجرای هر چه سریعتر پروژه می باشد. برخی از مهم ترین عواملی که از سوی کارفرما ممکن است منجر به طولانی تر شدن زمان اجرای پروژه و لغو جلسات برنامه ربزی از پیش تعیین شده گردد، به شرح زیر می باشد:

  • تضاد با اولویت های دیگر سازمان کارفرما؛ در زمان اجرای نرم افزار در سازمان کارفرما ممکن است، اولویت با موضوعات دیگری باشد که باعث کاهش اهمیت پیاده سازی سیستم اطلاعاتی گردد؛
  • محدودیت منابع کارفرما؛ عدم پرسنل کافی برای ثبت اطلاعات، استفاده از کارشناسانی که مسئولیت اجرای زیادی را به عهده دارند؛ عدم تهیه سخت افزار کافی و ....؛
  • قصور مجری در تحویل به موقع تعهدات خود: ممکن است به دلایل فنی (مواردی که پیش تر در نرم افزار پیش بینی آن نشده ) و یا محدودیت منابع کارفرما و ... اجرای پروژه از سوی کارفرما با مشکل مواجه شود؛
  • موضوعات فنی مرتبط با زیر ساخت؛ جاری شدن اطلاعات به صورت الکترونیکی در سازمان نیازمند شبکه ای منسجم می باشد. چنانچه شبکه ای متناسب با حجم اطلاعات وجود نداشته باشد، جاری شدن اطلاعات نیز با اخلال مواجه می شود؛
  • اشکال در یادگیری سیستم؛ استفاده از کارشناسان با تخصص نامناسب برای فراگیری نرم افزار منجر به بی اعتمادی طرفین اجرا به یکدیگر می شود؛
  • اشکال در گردآوری داده ها جهت انتقال به سیستم اطلاعاتی یکپارچه: یکی از مهمترین مواردی که منجر به طولانی شدن زمان اجرای پروژه می شود، اصلاح ساختار بخش مرتبط با اطلاعات پایه می باشد. گردآوری اطلاعات مورد نیاز توسط بخش های متفاوت و ارایه آن به تیم اجرای پروژه از موضوعاتی است که اگر الزامات مدیریت ارشد وجود نداشته باشد، معمولا این بخش جدی گرفته نمی شود؛
  • ارزیابی نادرست در برنامه ریزی اجرای پروژه: عدم شناخت دقیق و عدم درک صحیح از خواسته های کارفرما منجر به ارایه برنامه ای می شود که بر اساس واقعیت چیده نشده است.