• گزارش سود و زیان خالص به تفکیک محصولات بر اساس دوره های محاسباتی بهای تمام شده

  در این گزارش بخشی از ترازنامه و صورت سود و زیان در هم تلفیق شده در اختیار کاربر قرار می گیرد. بدین صورت که کاربران علاوه بر دستیابی به سود و زیان خالص محصولات، آنالیز گردش موجودی کالا را نیز در اختیار دارد. سهم از هزینه های دوره، هزینه های توزیع و فروش و نیز در اختیار کاربر قرار می گیرد. مهم ترین اطلاعات قابل برداشت از این گزارش به شرح زیر می باشد: - ارایه موجودی ابتدای دوره به صورت تعدادی و ریالی - ارایه موجودی تولید شده طی دوره به تفکیک مواد، دستمزد و سربار(آنالیز قیمت تمام شده کالای ساخته شده) - ارایه موجودی پایان دوره به صورت تعدادی و ریالی - ارایه قیمت تمام شده کالای فروش رفته - آنالیز مبلغ فروش طی دوره به تفکیک تخفیفات، مبلغ فروش، برگشت از فروش به صورت تعدادی و ریالی، خالص فروش - ارایه سهم از هزینه های دوره به تفکیک هزینه های مالی، توزیع و فروش، اداری، عملیاتی، غیر عملیاتی - ارایه سود ناخالص و سود خالص به تفکیک هر (بچ) محصول

  گزارش سود و زیان خالص به تفکیک محصولات بر اساس دوره های محاسباتی بهای تمام شده
 • گزارش حاشیه فروش به تفکیک اقلام اسناد فروش

  در این گزارش سود و زیان اقلام فروش به تفکیک به کاربر نمایش داده می شود. در این گزارش می توان میزان سود آوری هر قلم در فاکتور فروش و نتیجتا به میزان سود ناخالص کسب شده از هر فاکتور فروش دست یافت. این گزارش یکی از مهم ترین گزارشاتی است که با استقرار سیستم بهای تمام شده قابل بهره برداری است.

  گزارش حاشیه فروش به تفکیک اقلام اسناد فروش
 • آنالیز قیمت بچ

  در این گزارش به آنالیز قیمت تمام شده بچ تولید شده، پرداخته می شود. تک تک اقلام در کنار قیمت دستمزد و سربار به کاربر نمایش داده می شود. کارکرد این گزارش بدین گونه می باشد که کاربر در قسمت سمت راست، کالای مورد نظر را انتخاب می کند؛ در قسمت سمت چپ بچ های تولید شده در آن دوره به کاربر نمایش داده می شود. با کلیک بر روی هر بچ در فرم پایینی اطلاعات مربوط به اجزا تشکیل دهنده به کاربر نمایش داده می شود. گزارش فوق یکی از مهمترین گزارشات مورد استفاده در صنایع بچ بیس می باشد که با پیاده سازی سیستم بهای تمام شده قابل بهره برداری است.

  آنالیز قیمت بچ
 • فروش فصلی

  در این گزارش به بررسی میزان فروش و برگشت از فروش به همراه ارزش افزوده پرداخته می شود. طراحی گزارش به صورت ماتریسی بوده و در ابتدا سال مالی و سپس فصل نمایش داده می شود. در کنار این دو دسته بندی، گزارش به تفکیک مشتری نمایش داده می شود. شرکت هایی که از خروجی TTMS برنامه فروش برهان استفاده نمی کنند، می توانند از این گزارش استفاده نمایند. برای دریافت گزارش فوق با نمایندگی برهان نوین تماس بگیرید.

  فروش فصلی
 • گزارش بهره وری پرسنل

  این گزارش یکی از گزارشات کاربردی و مفید سیستم تایم شیت برهان می باشد. میزان حضور فعال پرسنل تولید در خطوط تولید با کمک این گزارش درختی قابل کنترل و پیگیری می باشد.

  گزارش بهره وری پرسنل
 • گزارش کاردکس نرخ مواد

  این گزارش در ماژول بهای تمام شده برای محاسبه نرخ مواد مورد استفاده قرار می گیرد. اثبات ریال نرخ مواد در (دوره های محاسباتی واقعی) محاسبات قیمت تمام شده در این کاردکس قابل مشاهده و بهره برداری می باشد.

  گزارش کاردکس نرخ مواد
 • گزارش حاشیه سود

  پیش نیاز استفاده از این گزارش سیستم های بهای تمام شده، انبار و فروش می باشد. در این گزارش قیمت فروش در کنار اجزا تشکیل دهنده قیمت تمام شده شامل مواد، دستمزد و سربار قرار می گیرند. نرخ حاشیه سود هر محصول تعیین کننده وضعیت سود آوری یک محصول تنها بر اساس قیمت تمام شده کالای ساخته شده می باشد. این گزارش در تمامی شرکت هایی که از سیستم بهای تمام شده استفاده می کنند آماده سازی می شود.

  گزارش حاشیه سود
 • گزارش لیست خرید بر اساس کالا به تفکیک اقلام

  در این گزارش کالاهای خریداری شده به تفکیک طرف مقابل(فروشنده) در بازه زمانی مورد نظر به تفکیک نرخ، پارامترهای افزانیده و کاهنده، مالیات و عوارض نمایش داده می شود. این گزارش بر اساس اسناد خرید ثبت شده در ماژول انبار آماده سازی شده است. همکاران گرامی جهت دریافت این گزارش می توانند مسیر زیر را طی کنند: سیستم> گزارش ساز> گزارشات سیستمی> انبار> گزارشات> گزارش شماره16؛ لیست خرید بر اساس کالا به تفکیک اقلام

  گزارش لیست خرید بر اساس کالا به تفکیک اقلام
 • گزارش موجودی ابتدای دوره به تفکیک انبار- ریالی

  موجودی کالاهای انبار به تفکیک انبار و به صورت سرجمع تعدادی و ریالی بر اساس واحد سنجش اصلی نمایش داده می شود. هدف این گزارش مقایسه مقادیر ریالی اسناد حسابداری با اسناد ابتدای دوره انبار می باشد. روش مقایسه اینگونه می باشد که پشت هر کالایی یک طبقه کالا وجود دارد. هر طبقه نیز به یک معین مشخص مرتبط است. از این رو مجموع ریال کالاهای یک طبقه در انبار باید با مجموع ریال معین آن در حسابداری برابر باشد. همکاران عزیز مسیر گزارش فوق در سیستم انبار برهان به شرح زیر می باشد: منوی افق سیستم>گزارش ساز>گزارشات سیستمی>انبار>گزارشات> گزارش شماره 26؛ ریالی موجودی ابتدای دوره

  گزارش موجودی ابتدای دوره به تفکیک انبار- ریالی
 • روند نرخ خرید

  در این گزارش نرخ خرید کالا بر اساس حجم های مختلف در بازه زمانی درخواست شده به کاربر نمایش داده می شود. گزارش مربوطه دو فرمت نمایش جدولی و نموداری دارد. مسیر گزارش در نرم افزار برهان به شرح زیر می باشد: منوی افق سیستم>گزارش ساز>گزارشات سیستمی>انبار>گزارشات> گزارش شماره 24؛ روند نرخ خرید داخلی

  روند نرخ خرید