• گزارش مصرف به تفکیک ماه

  در این گزارش میزان مصرف هر کالا به تفکیک ماه، فصل وسال به صورت خطی نمایش داده می شود. فیلترینگ گزارش از ابتدای سال تا بازه تاریخی مورد نظر می باشد. از طریق این گزارش می توان نرخ مصرف هر کالا بر اساس واحد سنجش اصلی در سطح سازمان را بدست آورد. پرمصرف ترین کالا، کم مصرف ترین کالاها، ماه هایی که از یک کالا استفاده نشده است را می توان از این گزارش استفاده نمود.

  گزارش مصرف به تفکیک ماه
 • گزارش مصرف مواد به تفکیک ماه و فصل

  در این گزارش میزان مصرف مواد به تفکیک ماه بر اساس واحد سنجش اصلی و با منطق گروه بندی بر اساس طبقه نمایش داده می شود. میزان مصرف هر کالا بر اساس واحد سنجش اصلی اندازه گیری می شود. این گزارش به صورت ماهیانه بوده و امکان سورت بر روی تمامی ستون های گزارش وجود دارد. در صورت نیاز به این گزارش با واحد پشتیبانی برهان نوین تماس بگیرید. گزارش مصرف مواد به تفکیک ماه و فصل از گزارش های مورد استفاده در واحد برنامه ریزی است.

  گزارش مصرف مواد به تفکیک ماه و فصل
 • گزارش خط خالص فروش

  در این گزارش میزان تقاضای مشتریان بر روی کالاها ارایه می شود. با کمک این گزارش می توان میزان صورتحاسب صادر شده برای هر کالا را بررسی نمود. تشخیص کندرو بودن یا تندرو بودن فروش هر کالا به کمک این گزارش به راحتی امکان پذیر است.

  گزارش خط خالص فروش
 • تعداد دفعات گردش کالا

  برای یافتن تعداد دفعات گردش کالا یکی از مهم ترین شاخص های که مورد استفاده قرار می گیرد شاخص ITR می باشد. با استفاده از این شاخص مقدار و دفعات گردش کالا مشخص می شود. مثلا هر 15 روز 400 کیلوگرم از کالای خاصی مصرف می شود.

  تعداد دفعات گردش کالا
 • گزارش کالاهای راکد در سطح انبار

  در این گزارش کالاهایی نمایش داده می شود که در سطح انبار جابجایی ندارند. از این رو سند ابتدای دوره، پایان دوره، رسید اضافات انبارگردانی و حواله کسورات جز گردش محسوب نمی شوند. زمانی که شرکت ها به صورت غیر مترکز فعالیت می کنند، اهمیت این گزارش بسیار بالا می رود. جهت استفاده از این گزارش با دپارتمان پشتیبانی برهان نوین تماس بگیرید.

  گزارش کالاهای راکد در سطح انبار
 • گزارش کالاهای راکد در سطح سازمان

  هدف این گزارش نمایش کالاهایی است که طی بازه زمانی مورد نظر جابجایی نداشته است. در گزارش کالای راکد در سطح سازمان، یعنی کالا در سطح سازمان جابجایی نداشته باشد، از این رو اسناد ابتدای دوره، پایان دوره، رسید اضافات انباگردانی، حواله کسورات انبارگردانی، حواله انتقال بین انبار و رسید انتقال بین انبارها در این گزارش جز جابجایی محسوب نمی شوند. جابجایی=movement به این کالاهاdead stock نیز گفته می شود. این کالاها بخشی از خواب سرمایه سازمان می باشد.

  گزارش کالاهای راکد در سطح سازمان