Services

کانورت سیستم های اطلاعاتی

یکی از اهداف استفاده از سیستم های اطلاعاتی تجمیع و طبقه بندی اطلاعات است. از این رو در زمان استفاده از سیستم جدید، گردآوری اطلاعات گذشته و انتقال آن به سیستم جدید از اهمیت بسزایی برخوردار است.

محصولات

ویژگی ها و کارکردهای سیستم حسابداری

انعکاس تمامی رویکردهای مالی در ماژول حسابداری خلاصه می شود. اسناد انتقال داده شده به سیستم حسابداری می تواند از سیستمهای متفاوتی تغذیه شود. آنچه مهم است نگاه کنترل داخلی بین سیستم های متفاوت با سیستم حسابداری می باشد. گاها خلاصه تراکنش های انجام شده در زیرسیستم(ماژول)ها به حسابداری انتقال داده می شوند. گاهی این تراکنش ها با جزئیات بیشتری انتقال داده می شود. نحوه این انتقال در تنظیمات مرتبط با آن زیر سیستم مشخص می شود.

منبع تغذیه گزارش تراز حساب ها، دسته بندی اسناد حسابداری، شماره گذاری تراکنش های انجام شده بر اساس توالی نگارش، ارایه گزارش صورت های مالی ماژول حسابداری می باشند.

تعداد سطوح حساب، تنوع اسناد، نگهداری اطلاعات مرتبط با اسناد حسابداری به صورت تفکیک شده و دریافت گزارش دفتر و تراز، بستن حساب ها به صورت مکانیزه از حداقل امکانات ماژول حسابداری می باشد. در این حین صدور حسابداری ارزی، ارایه گزارش ارزش افزوده، صدور سند حسابداری بودجه ای، شناسایی حساب های خلاف ماهیت، تطبیق حساب ها بر اساس ویژگی های پیگیری و... از موارد دیگری است که می تواند منجر به افزایش قابلیت های ماژول حسابداری شود.

ویژگی های سیستم انبار و حسابداری انبار

مدیریت تعدادی کالاهای انبار: تمامی تراکنش هایی که منجر به تغییر موجودی کالا در انبارهای سازمان شما می شوند توسط سیستم انبار مدیریت می شوند. شما میتواند به صورت لحظه ای علل کم یا زیاد شدن مقادیر کالاهای انبارهای سازمان را کنترل کنید. این کنترل های میتواند شامل موارد زیر باشد:

 • دستیابی به موجودی تمامی کالاها بر اساس هر انبار
 • دستیابی به مقادیر کالایی که سفارش داده شده اند ولی هنوز رسید نشده اند.
 • کالاهایی که در انبار موجود هستند ولی سایرین آن ها را رزرو کرده اند.
 • کالاهایی که مورد یا عدم تایید واحد کیفیت می باشند.

توجه: چنانچه بر روی کالاهای انبار، ویژگی ردیابی فعال باشد می توان کنترل های فوق را در سطح بچ نامبر، لات نامبر، سری ساخت و .... انجام داد.

مدیریت کالاهای انبار بر اساس ارزش ریالی: در سیستم مدیریت انبار علاوه بر کنترل مقداری موجودی کالا نسبت به کنترل ارزش ریالی بر اساس جابجایی های انجام شده نیز اقدام می شود. در مدیریت انبار عملیات در کارخانه و در سطح هر انبار انجام می شود. در شرکت های بازرگانی این دسته بندی بر اساس محل های جغرافیایی انجام می شود.

برنامه ریزی، ثبت اطلاعات و مستند سازی گردش کالاها در انبار: گردش تعدادی کالا در انبار دارای دو منشا برون سازمانی(همانند دریافت کالای خریداری شده، حواله کالا بابت فروش انجام شده) و درون سازمانی(جابجایی کالاها در انبار یا دریافت کالا از خطوط تولیدی) می باشد. جهت نگهداری موجودی کالا هر تراکنشی توسط فرم های مشخصی نگهداری می شود که علاوه بر مستند سازی، انعکاس مالی را نیز به عهده دارند. این موضوع و شیوه نگهداری موجوی تعدادی و ریالی کالاها منجر به نطارت بر عملکرد افراد انبار می شوند.

گردش کالا: به تمامی تراکنش هایی که منجر به تغییر موجودی کالا در انبار می شوند گردش کالا می گویند. این تغییرات به سه دسته تقسیم می شوند:

رسیدکالا: به جابجایی های کالایی که منجر به افزایش موجودی کالا در انبار می شوند رسید می گویند. این افزایش می تواند خرید از تامین کننده، یا دریافت از تولید یا برگشت از فروش باشند.

حواله کالا: به جابجایی های کالایی که منجر به کاهش موجودی کالا در انبار می شوند حواله می گویند. علل این کاهش می تواند ارسال کالا برای مشتری، عودت کالا به تامین کننده، مصرف کالا یا .... باشد.

انتقال کالا بین انبارها: کاهش موجودی کالا از یک انبار و افزایش در انبار دیگر را انتقال کالا بین انبارها می گویند. این جابجایی می تواند در یک سایت یا چندین سایت باشد.

توجه: وجود انواع حواله و رسید متفاوت در ماژول انبار کارکرد های زیر را دارد:

 • می توان مسیر گردش کالاها در انبار را مانیتور و کنترل نمود.
 • می توان اسناد حسابداری صادر شده از زیر سیستم انبار به حسابداری را کنترل و تنظیم نمود.
 • می توان بر اساس انواع فرم های متفاوت کنترل های داخلی متفاوت را تنظیم نمود.
 • می توان تقسیم مسئولیت و تعیین مجوز بر اساس اقلام انبار اعمال نمود.

اطلاعات مرتبط با سرفصل موجودی کالا و برخی از حساب های سرفصل های دیگر از این ماژول تغذیه می شوند.

ویژگی های سیستم فروش و حسابداری فروش

یکی از مهم ترین جریان های تغذیه نقدینگی در سازمان ها، انجام عملیات فروش و کسب درآمد می باشد. ایجاد فرصت جهت فروش هنر بازاریابی است و تبدیل این فرصت به نتیجه هنر مردان فروش است. افزایش فروش به همراه کاهش ریسک نقدینگی موضوعی است که ماژول فروش به آن رسیدگی می کند. نرم افزار های رایج در حوزه فروش شامل فروش عمده فروشی، فروش پخش و فروش خرده فروشی می باشد که هر یک مکانیزم پیاده سازی مشخص و مجزایی را به عهده دارد.

تعریف پارمترهای پایه فروش شامل

دسته بندی مشتریان بر اساس سیاست های فروش. مبنای این دسته بندی می تواند بخش بندی بازار باشد.

دسته بندی کالاها و سبد کالای مشتریان: مبانی مرتبط با این بخش می تواند طی بازه های زمانی متفاوت باشد.

اعلامیه قیمت: تعیین اعلامیه قیمت بر روی کالا، منجر به سیاست گذاری یکپارچه بر روی کالاها می شود و مانع از ثبت قیمت به صورت دلخواه بر روی کالاها می شود.

تعریف چرخه فروش: گام های مرتبط با فروش کالا به مشتریان می تواند به صورت دسته بندی شده با استفاده از چرخه فروش مشخص شود. این چرخه شامل ثبت درخواست فروش، ثبت پیش فاکتور فروش، ثبت مجوز های متفاوت فروش، ثبت فاکتور فروش و....باشد.

چاپ انواع فاکتورهای فروش، کنترل مکانیزه فاکتورهای عودت شده توسط مشتریان، نگهداری سوابق خرید مشتریان در این ماژول انجام می شود.

اطلاعات مرتبط با سرفصل فروش و برگشت از فروش و همچنین بخشی از حساب های دریافتنی از این ماژول تغذیه می شود.

ویژگی های سیستم دریافت و پرداخت

اداره جریان نقدینگی و ثبت جزئیات آن در ماژول دریافت و پرداخت(خزانه داری) انجام می گردد. جریان نقدینگی عموما در سه گام متفاوت انجام می شود: دریافت، پرداخت و انتقال

تفاوت ماژول نقدینگی با سایر ماژول ها تکامل و تغییر ماهیت دریافت و پرداخت می باشد. پرداخت با دستور آغاز می گردد و با یکی از گام های اعلامیه برداشت، پرداخت چک روز، پرداخت چک بلند مدت یا ... پایان می یابد.

مغایرت گیری اتوماتیک حساب ها بانکی با اسناد و مدارکی که در ماژول دریافت و پرداخت وجود دارد از مهم ترین موضوعاتی است که می تواند به عنوان یک ابزار قابلیت های این ماژول را چندین برابر نماید. مغایرت گیری یک به یک یا مغایرت گیری یک به چند، مغایرت گیری چند به چند و مغایرت گیری چند به یک از جمله خواسته های کاربران است. همچنین امکان مغایرت گیری حساب های بانکی با اسناد حسابداری نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

صدور سند حسابداری مکانیزه بر اساس گردش عملیات در خزانه داری نیز موضوعی است که ماژول خزانه داری به آن رسیدگی می کند. الزامی وجود ندارد کاربری که با ماژول خزانه داری کار می کند حسابدار باشد. ماژول خزانه داری بر اساس روتین گردش کار دریافت و پرداخت چیده شده و بر اساس نحوه عملیات تعریف شده در آن اقدام به ارسال اسناد حسابداری می نماید. این موضوع در بخش حسابداری خزانه صورت می گیرد.

چاپ چک، ثبت اطلاعات مرتبط با صورت خلاصه تنخواه، نگهداری سوابق اسناد تضمینی، چاپ دستور پرداخت نیز از مواردی است که به کمک این ماژول انجام می شود.

دریافت گزارش منابع و مصارف مهم ترین گزارشی است که سیستم خزانه داری ارایه می دهد. دریافت این گزارش نیازمند ثبت منابع ورود و خروج نقدینگی است.

مدیریت دریافت و پرداخت نیز توقع دیگری است که از این ماژول می رود. بالانس کردن دریافت و پرداخت موضوعی است که نیازمند دقت زیادی می باشد چرا که ممکن است به اعتبار شرکت لطمه وارد شود. این موضوع بدون ماژول خزانه داری به امری پیچیده تبدیل می شود.

این ماژول اطلاعات مرتبط با سرفصل موجودی و نقد و بانک را به حسابداری ارسال می نماید.

ویژگی های سیستم حقوق و دستمزد

این ماژول یک از مهم ترین ماژول های راهکار منابع انسانی است. محاسبه حقوق و دستمزد بر اساس قواعد متفاوت، دریافت اطلاعات از دستگاه حضور و غیاب، صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد، صدور احکام کارگزیتی، صدور دیسکت بیمه، صدور دیسکت مالیات، چاپ فیش حقوقی و ... از مهم ترین کارکردهای این ماژول می باشد.

ضمن اینکه جهت حفظ امنیت اطلاعات و عدم انتقال جزئیات دریافت و پرداخت پرسنل شرکت به ماژول حسابداری اطلاعات مرتبط به پرداخت دستمزد پرسنل در این ماژول نگهداری می شود.

محاسبه سنوات، محاسبه عیدی نیز موضوعی است که این ماژول انجام آن را به عهده دارد.

اطلاعات مرتبط با سرفصل هزینه های حقوق و دستمزد و کارکنان ازاین ماژول به سیستم حسابداری ارسال می شود.

ویژگی های سیستم دارایی ثابت

همه سازمان ها از بدو تولد سعی در تهیه احتیاجات سازمانی خود می نمایند. هدف از تهیه این ملزومات و اموال ادامه حیات سازمان درجهت استفاده از منافع آتی آن می باشد. ماژول اموال و دارایی ثابت اقدام به مدیریت دارایی های بلند مدت به شیوه های زیر می نماید:

 • نگهداری سوابق اموال پلاک کوبی شده
 • محاسبه استهلاک اموال نگهداری شده بر اساس مراکز هزینه
 • صدور سند حسابداری استهلاک اموال
 • ثبت اطلاعات ورود و خروج اموال با جزئبات جهت تهیه کاردکس اموال
 • نگهداری اطلاعات مرتبط با بیمه دارایی ها
 • کد گذاری اموال جدید و طبقه بندی آن و...
 • اطلاعات مرتبط با سرفصل های دارایی بلندمدت، هزینه استهلاک، استهلاک انباشته از این ماژول تغذیه می شود.